MA1301 — Tallteori — Øvingsgruppene

Følgende tabell gir en oversikt over øvingsgruppene og studentassistentene.

Ukedag Tid Planlagt for Rom Studentassistent Epost
Tirsdag 12.15 – 14.00 BMAT GK1 Emilie B Arentz-Hansen
Anna Rodum Bjøru
emilieba (at) stud.ntnu.no
annarbj (at) stud.ntnu.no
Onsdag 14.15 – 16.00 MLREAL GK1 Espen Auseth Nielsen espenani (at) stud.ntnu.no
Torsdag 12.15 – 14.00 ÅMATSTAT B22 Andreas Helset andhel (at) stud.ntnu.no
Torsdag 12.15 – 14.00 Øvrige B25 Erik Rybakken erikryb (at) stud.ntnu.no

Alle som ikke følger ett av studieprogramme BMAT, MLREAL, eller ÅMATSTAT faller inn under «Øvrige».

Inndelingen er ikke absolutt. Hvis du ikke kan gå til din oppsatte tid, gå til øvingen på tirsdag om det er mulig. Hvis du heller ikke kan gå til øvingen på tirsdag, gå til en av de andre.

Øvingen som er timeplanlagt for mandag 17.15 – 19.00 i den offisielle kursbeskrivelsen utgår. Den har blitt flyttet til onsdag.

Sist oppdatert 12:48 (GMT+2), 14/10/14.
Siden ble opprettet 20/08/14.