MA1301/MA6301 — Tallteori — Eksamen

Eksamen og løsninger
Oversikt
Repetisjonsoppgaver
Repetisjonsmateriale
Repetisjonstimer
Tidligere eksamener
Andre informasjon

Eksamen og løsninger

Eksamen

Bokmål.
Nynorsk.
Engelsk.

Løsninger

Løsninger.

Oversikt

Her er en oversikt over pensumet for eksamen. Les oversikten nøye!

Oversikt

Alle kan bestå kurset! Hvis du ikke er fortrolig med deler av kurset, følg rådet mitt i delen «Hva kan jeg gjøre for å bestå?» av oversikten.

Hvis du, etter å ha gjort en god innsats, har store vanskeligheter med å løse oppgaver om flere av de fem temaene listet i delen «Hva kan jeg gjøre for å bestå?» av oversikten, ta kontakt med meg: for å bestå er det avgjørende at du klarer disse metodene, og derfor kommer jeg til å tilby ekstra hjelp til deg.

Forbered deg godt! Øv deg igjen og igjen på repetisjonsoppgavene, og oppgavene i øvingene listet i oversikten.

Som det står i oversikten, anbefaler jeg at du jobber først og fremst med repetisjonsoppgavene og oppgave i øvingene listet i oversikten, heller enn med oppgaver på tidligere eksamener.

Repetisjonsoppgaver

Følgende oppgaver er svært relevante for eksamen. De fokuserer på temaene listet i delen «Hva kan jeg gjøre for å bestå?» av oversikten.

Repetisjonsoppgaver.

Løsninger.

Repetisjonsoppgaver II.

Løsninger.

Repetisjonsmateriale

Følgende oversikter gå gjennom typiske oppgaver om temaene listet i delen «Hva kan jeg gjøre for å bestå?» av oversikten. En oversikt kommer for alle de fem temaene.

Hvordan bruke kalkulatoren i modulær aritmetikk.
Lineære kongruenser og lineære diofantiske ligninger.
Det kinesiske restteoremet.
Kvadratiske kongruenser og Legendresymboler. (Ufullstendig)
Kryptografi.
Bevis at det finnes uendelig mange primtall med bestemte egenskaper.

Tidligere eksamener

De relevante oppgavene i de tidligere eksamene nedenfor er listet i oversikten over pensumet.

Ingen av de tidligere eksamene har blitt skrevet av meg, og ingen av løsningene. Fremstillingen i løsningene kan være annerledes fra dette årets kurs.

År Løsninger
2013 Løsninger
2012 Løsninger
Høsten 2011 Løsninger
Våren 2011 Ingen løsninger
Høsten 2010 Løsninger
Våren 2010 Løsninger
2009 Løsninger
2008 Løsninger
2007 Løsninger
2006 Løsninger
Høsten 2005 Løsninger
Våren 2005 Ingen løsninger
Høsten 2004 Løsninger
Våren 2004 Løsninger
2003 Løsninger

Tidligere midtsemesterprøver finnes her.

Andre informasjon

Hjelpemiddelkode D gjelder. Dermed kan én av de fire godkjente kalkulatorene brukes.

Sist oppdatert 20:34 (GMT+2), 04/12/14.
Siden ble opprettet 24/11/14.